HomeDisclaimer

Wskazówki prawne / Disclaimer

 

1. Cel
Strona ATS-Tanner Group, jak również zawarte w niej informacje, służą wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Prawo autorskie
Zabronione jest przekazywanie, transmisja czy inne wykorzystanie informacji z tej strony. Jakiekolwiek prośby o zezwolenie na przekazywanie informacji z tej strony należy kierować do webmastera strony ATS-Tanner Group na adres info@ats-tanner.com.

3. Zwolnienie od odpowiedzialności
ATS-Tanner Group stara się zamieszczać na swojej stronie prawdziwe i zaktualizowane informacje. Jednocześnie ATS-Tanner Group nie przejmuje żadnej gwarancji ani nie wygłasza żadnych zapewnień dotyczących prawidłowości, kompletności, przydatności itp. informacji zawartych na tej stronie. Użytkownik korzysta z dostępu do strony, jak również z zawartych na niej informacji wyłącznie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Ani ATS-Tanner Group, ani żadna inna osoba czy przedsiębiorstwo, które zaangażowane było w produkcję, podanie informacji czy przekazanie informacji zawartych na tej stronie lub innych stronach, do których niniejsza strona odsyła, nie odpowiadają za żadne szkody powstałe w związku z dostępem, użytkowaniem, jak również usterkami podczas użytkowania lub z tytułu jakichkolwiek pomyłek lub zaniechań związanych z treścią strony.

Poza tym ATS-Tanner Group nie odpowiada za żadne niestosowne, bezużyteczne czy też niekorzystne ewentualne inwestycje, nakłady czy transakcje ze stratą, które mogłyby powstać w związku z dostępem, użyciem lub jakimikolwiek usterkami podczas używania strony.

4. Zastrzeżenia
Informacje na stronie nie stanowią ani wiążących ofert ani nie zawierają porad lub wskazówek dotyczących użytkowania produktów i usług ATS-Tanner Group.

5. Ochrona danych
O ile na naszej stronie gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres czy adresy e-mail), następuje to w miarę możliwości zawsze w sposób dobrowolny. Korzystanie z ofert lub usług jest w miarę możliwości zawsze możliwe bez podawania danych osobowych.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikowania się za pomocą e-mail) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Niemożliwa jest kompletna ochrona danych przed działaniami osób trzecich.

Sprzeciwiamy się korzystaniu z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum przez osoby trzecie w celu przesyłania reklamy lub materiałów informacyjnych, o które nie prosiliśmy. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie użycie prawnych środków w przypadku przesłania informacji reklamowych, np. maili spamów, o które nie prosili.

6. Zmiany
ATS-Tanner Group zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie i w dowolnym zakresie zmian treści strony bez uprzedniej zapowiedzi, w szczególności informacji dotyczących wyposażenia, produktów, specyfikacji, cen i/lub dyspozycyjności.

ATS-Tanner Group odrzuca wszelką odpowiedzialność za następstwa wynikające z tych zmian.

7. Ogólne warunki handlowe
Dla wszystkich dostaw lub usług ze strony ATS-Tanner Group lub jej spółek córek obowiązują Ogólne Warunki Handlowe w aktualnie obowiązującej wersji.

8. Zastosowane prawo
Treść i użytkowanie niniejszej strony podlegają pod każdym względem prawu szwajcarskiemu.