HomeO nasPracodawca

Zaskakująco atrakcyjny pracodawca

Około 165 pracowników, w tym 125 w Szwajcarii, codziennie pracuje nad inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań i zadowoleniem klientów, wykorzystując ogromną wiedzę fachową i równie dużo pasji i radości.

Jesteśmy nowoczesnym i globalnie działającym przedsiębiorstwem rodzinnym, należącym do sektora małych i średnich inicjatyw gospodarczych, dla którego istotne jest sprawne i bieżące dostosowywanie się do stale zmieniających się warunków rynkowych. Lean Management i ISO są dla nas w tym zakresie źródłem odpowiedniego podejścia, metodologii i procesów. Jesteśmy świadomi, że potrzebujemy takiej kultury przedsiębiorstwa, która nie tylko dopuszcza zmiany, lecz co więcej – wspiera je w ukierunkowany sposób. Aktywnie nad tym pracujemy. Jesteśmy na najlepszej drodze do stworzenia kultury przedsiębiorstwa opartej na zaangażowaniu, własnej odpowiedzialności, gotowości do pomocy, kreatywności i radości z pracy.

To, co dla nas jest kwestią oczywistą

  • Obowiązuje równouprawnienie między mężczyznami i kobietami. Oznacza to ten sam poziom płacy za wykonywanie takiej samej pracy oraz równe szanse na szkolenia i dalszą edukację.
  • Zatrudniamy osoby wywodzące się z różnych kultur. W żaden pośredni czy bezpośredni sposób nie dyskryminujemy pracowników ze względu na ich wyznanie czy pochodzenie.
  • Wykwalifikowani pracownicy są kluczowym atutem konkurencyjności ATS-Tanner Banding Systems AG. Dlatego wspieramy rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników poprzez ukierunkowane szkolenia i coaching.
  • Osoby, które zatrudniamy, dużą cześć swojego czasu spędzają z nami. Ergonomiczne miejsca pracy, nowoczesne powierzchnie biurowe i narzędzia oraz stanowiska produkcyjne są tak przygotowane, aby zapewnić dobre samopoczucie, zdrowie i motywację.
  • Wspieramy, ale i stawiamy wyzwania przed naszymi pracownikami. Dzięki ustaleniom dotyczącym celów i osiągnięć tworzymy przejrzyste i jasne dla obu stron warunki pracy.
  • Będąc częścią globalnie działającej ATS-Tanner Group, funkcjonujemy w międzynarodowym i bardzo urozmaiconym otoczeniu.
  • Regularne imprezy, takie jak Frühlingsfest, Osterapéro itp. wzmacniają poczucie wspólnoty i sprawiają, że pojawiają się nowe dobre historie, które można później opowiadać.

Przegląd

Oferty pracy i przesyłanie aplikacji

Niezależnie od tego, czy aktualnie dysponujemy wolnymi stanowiskami pracy, jesteśmy zawsze otwarci na kontakt z wykwalifikowanymi i ambitnymi specjalistami. Zatem bez wahania można przesłać do nas swoją aplikację na adres talent-global@ats-tanner.com.